Vítejte na webových stránkách projektu CAR

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sběr dat do registru CAR byl ukončen.

Projekt CAR (Czech Anti-IgE Registry) je zaměřen na monitorování počtu pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří jsou léčeni anti-IgE monoklonální protilátkou (omalizumab), sledování rizikových a prognostických faktorů u těchto pacientů, průběh terapie a její výsledky.

Monoklonální anti-IgE protilátka omalizumab z kategorie biologické léčby je vhodná pro těžké perzistující, alergické, IgE zprostředkované astma, kde léčebné prostředky podle platných doporučení GINA (Global Initiative for Asthma) nevedou k dosažení uspokojivé kontroly astmatu.

Vzhledem k finančním omezením určil Státní ústav pro kontrolu léčiv pro preskripci této látky několik podmínek. V rámci tohoto projektu bychom chtěli prozkoumat cílovou populaci, která splňuje tyto požadavky, a najít podmínky pro dobrou odpověď na tuto léčbu. Získaná data by mohla přispět k dalšímu jednání se zdravotnickými institucemi a zdravotními pojišťovnami a k následnému soustředění omezených finančních zdrojů v našem systému zdravotní péče přímo na pacienty, kteří tuto léčbu nejvíce potřebují.

Cíle projektu:

  • zhodnocení terapeutických výsledků léčby omalizumabem za preskripčních podmínek definovaných regulační autoritou odpovědnou za úhrady léčiv v České republice
  • identifikace prognostických faktorů, které pomůžou definovat pacienty, u kterých se předpokládá dobrá odpověď na tuto léčbu