Výsledky projektu

Národní centrum pro těžké astma (NCTA) ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF a PřF MU poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty popisující průběh a výsledky léčby a také sumární přehledy o počtu pacientů v registru.